​درباره‌ ما

در دو سال اخیر، متاسفانه جهان دچار پاندمی کرونا شد که این خود موجب پدید آمدن مشکلات زیادی در خصوص درمان و مراجعه‌ی بیماران به مراکز درمانی شد. 
بدین سبب تیم " تهران کر" بر آن شد که با سه شعار اولیه‌ی سرعت، دقت و تنوع خدمات درمانی، شروع به کار در حوزه ی درمان در منزل نماید. تعرفه های مناسب و حضور پرسنل و کادر مجرب از دیگر ویژگی های بارز این مرکز است. 
قابل به ذکر است که تمامی پرسنل این مرکز واکسن کرونا را دریافت نموده و آماده‌ی ارائه‌ انواع «خدمات درمانی-توانبخشی» به شما عزیزان می‌باشند.